Bộ ảnh với vẻ đẹp của hot girl Andrea

An, tên tiếng Việt của Aybar Carmona là chữ An trong chữ An toàn. Sang Việt Nam từ năm 7 tuổi cùng với ba và em trai, bây giờ An đã có thể nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ. Ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Tây Ban Nha, An còn sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh cho việc học ở trường.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *